LOUIS ARMSTRONGSTIPENDIATER 2013

Varje år sedan 1971 utses förtjänta stipendiater inom den klassiska jazzens domäner, under de första trettio åren av musikerorganisationen Trad Jazz Stockholm och numera av Föreningen Klassisk Jazz. Ett stipendium delas ut till en ung, lovande musiker, ett till någon som gjort mycket för den klassiska jazzen och som kan men inte behöver vara musiker och ett slutligen till en framstående, mångårigt verksam musiker inom den klassiska jazzen. Det första stipendiet har i år tilldelats trombonisten Magnus Wiklund. Andrastipendiet går till tubaisten, barytonsaxofonisten och bassaxofonisten Bert Slättung. Tredjestipendiat är banjoisten, gitarristen och basisten Göran Stachewsky.

I stipendiekommittén har ingått Göran Järvstrand, Bo Jarwander, Claes Ringqvist, Claes Tillander, Bo Scherman och PeO Österholm. Stipendierna delas ut på Restaurang Louis i Söderhallarna vid Medborgarplatsen i Stockholm söndagen den 10 november i samband med att Föreningen Klassisk Jazz "firar" minnet av Storyvilles stängning den 12 november 1917. Vi börjar som vanligt med brassbandsparad från Björns Trädgård kl. 13:30 och fortsätter med konsert inne på Restaurang Louis fram till ca kl. 17:00. Stipendieutdelningen äger rum ca kl. 15:00.

Stipendiekommitténs motiveringar lyder som följer.

Louis Armstrongstipendiet 2013 har tilldelats Magnus Wiklund

- för att han de senaste tio åren har etablerat sig som en av våra främsta och mest mångsidiga jazztrombonister. Under senare år i Stockholm Swing All Stars och Klas Lindquist Nonet har han med stor insikt och kreativitet visat att han bemästrar även den klassiska jazzen.

Louis Armstrongstipendiet 2013 har tilldelats Bert Slättung

- för att han under många år har varit en drivande kraft inom Göteborgs klassiska jazz med sina djupa toner på tuba, barytonsax och bassax i Vintage Jazz Big Band, Tant Bertas Jasskapell och Tubakvartetten. Han gör också en stor insats genom sina regelbundna utskick, där han informerar i minsta detalj om kommande jazzaktiviteter i Göteborg med omnejd.

Louis Armstrongstipendiet 2013 har tilldelats Göran Stachewsky

- för att han sedan flera decennier är en uppskattad rytmmästare på banjo, gitarr och kontrabas med bland andra Harlem Jazz Camels, Jesses New Orleans Band och Blommans Dixieland Band. Han har också varit till nytta och glädje för musikerkollegor genom sin expertis som pianostämmare och renovator av stränginstrument.

Föreningen Klassisk Jazz Armstrongstipendiekommitté genom Bo Scherman, tel. 08-331426.

En lista över Amstrongstipendiaterna genom tiderna finns här http://www.digjazz.se/Historik.html#Tradjazz