HEAD-NYTT-2019-05-17.jpg

FOLDER-FRAMSIDAN.jpg

SE UNDER EVENT

Glatt årsmöte på S/S Marieholm

Klockan 16 fredagen den 4 mars 2016 var det dags för årsmöte i föreningen Göteborg Classic Jazz

ombord på S/S Marieholm. Det blev en glad eftermiddag/kväll som kom att omfatta såväl omval,

nyval, avtackning och debatt som fest med jam session och dans. 54 medlemmar hade infunnit sig

och fyllde aktersalongen, där besättningen ordnat biosittning. Till mötesordförande valdes Tomas

Erlandsson som sedan med fast hand och myndig stämma ledde sammankomsten.

Föreningens ordförande Per Ekander redogjorde för gångna och kommande händelser. Där kunde

särskilt noteras beslutet att återigen arrangera en Classic Jazz Festival sista helgen i augusti, för tredje

gången i nuvarande föreningens regi. Om festivalen kan läsas närmare i ett separat nyhetsbrev.

Per berättade också att styrelsen börjat utveckla samarbete med regionens övriga aktörer på

jazzområdet – Jazz i Billdal, Nefertiti, festivalerna Gmlstn Jazz och Women in Jazz, musikskolor med

flera. Styrelsen arbetar också intensivt med att söka nya spelställen och sponsorer samt inte minst

kulturbidrag från Göteborgs stad, VG-regionen och andra välgörare inom kulturområdet.

Festivalsuccé och kapellförlust.

Kassör Bo Alftenius avlade därefter ekonomirapport. Där kan särskilt noteras att succéfyllda Classic Jazz

Festival 2015 glädjande nog lämnade ett överskott på strax under 20 000 kronor - att jämföra med

festivalen 2014 som gick med kännbar förlust. Noteras kan också att spelningarna på Marieholm,

Slottsskogen, Kulturkalaset och inte minst Kapellet visade minusresultat. Men glädjande nog balanseras

det till stor del av den populära lottförsäljning på spelställena.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet beträffande revisionsberättelsen för 2015.

Peo ut, Barbro och Tom in.

Sedan var det dags för val till styrelsen. Per Ekander, Bo Johnson, Bo Alftenius, Birgit Gustafson,

Margo Smulders och Klas Wirdemo omvaldes. Till nya ledamöter valdes Barbro Mellgren och Tom

Hård af Segerstad. PeO Wallner avgick på egen begäran och avtackades. Tom berättade sedan om

förnyelsen av föreningens grafiska profil, samt att han utsetts till ny redaktör för Jazzbladet efter Bo

Alftenius som bett få ta det lite lugnt efter egenhändig produktion av mer än 30 nummer - sannerligen

ett mastodontjobb värt all uppskattning!

Tyvärr förbisåg styrelsen att inför sittande årsmöte blomsterhylla såväl PeO Wallner som Bosse

Alftenius för deras insatser för förening respektive jazzblad men lovar bättra sig vid lämpligt tillfälle.

Höga debattvågor ombord.

Därefter var ordet fritt. Lennart Mysto Werdell uppmärksammade musikernas knapra gager i

förhållande till ökade utgifter för trängselskatt/parkering i samband med spelningar. Att stå till exempel

utanför Operan/Marieholm en spelkväll kostar minst 80 kronor. Styrelsen lovade ta ställning till om

föreningen ska stå för p-kostnaderna för de musiker som inte kan åka kommunalt med sina instrument.

Sedan steg debatttemperaturen. En av medlemmarnaställde styrelsen till svars för de nedlagda

spelningarna på Kapellet. Som svar upprepade styrelsen de redan på hemsidan angivna skälen: 1)

Avsaknad av öl/vinrättigheter. 2) Hög hyra. 3) Vikande publikunderlag. Tillsammans både lagliga och

ekonomiska risker som styrelsen inte vill ta.

Varför kommer ni inte på gigen?

Gällande ekonomin ställde ordförande Per en viktig fråga. Frånsett på festivalen dyker ganska få av de

cirka 700 medlemmarna upp på föreningens evenemang. På S/S Marieholm ligger break even till

exempel på cirka 50 gäster. Fler ger lite vinst, medan färre innebär en förlust som måste täckas på annat

vis. Det är tufft att få debet och kredit att gå ihop om inte fler medlemmar dyker upp på

arrangemangen.

Styrelsen beslöt därför att intensifiera marknadsföringen via föreningens/festivalens hemsidor, Berts

jazznytt och inte minst den egna epost-listan. Även sökandet efter fler centrala och dansvänliga lokaler

för föreningens jazzunderhållning ska intensifieras.

…och så svängde det loss!

Efter väl genomförda formaliteter var det äntligen dags att lämna aktersalongen och förpassa sig föröver.

Där hade besättningen bullat upp med valfria drycker och Marieholms eftertraktade klassiker:

Räkmackan! Stämningen blev hög, och inte blev den mindre av att några av de närvarande

musikanterna formerade ett jamband och började spela:

Margo Smulders vo, Johnny Korner ss, Bo Alftenius as, Tompa Hård ts, PeO Wallner tb, Per

Ekander p, Janne Börjesson b och Bosse Johnson dr. Så småningom satt revisor Christer Åkerskog in på

piano.

Det blev som vanligt en kombinerad konsert- och dansföreställning. Svängde det? Inte så farligt,

som salig basisten Sture Nordin brukade säga…