HEAD-NYTT-2019-05-17.jpg

FOLDER-FRAMSIDAN.jpg

SE UNDER EVENT

OM OSS

 

Klassisk Jazz
 

Vår förenings namn är Göteborg Classic Jazz . Vad som är "klassisk jazz" har dock aldrig definierats. Frågan ältas ständigt och begreppet låter sig måhända inte definieras fullt ut så att alla är nöjda och glada. Styrelsen för Föreningen Classic Jazz Göteborg har därför istället beslutat avge nedanstående allmänt hållna "programförklarande" beskrivning av vilken sorts jazz  som föreningen avser att främja och värna.

"Den Klassiska Jazzens kännetecken består av

improviserad, svängig musik med det primära

syftet att glädja och underhålla sina lyssnare."