HEAD-NYTT-2019-05-17.jpg

FOLDER-FRAMSIDAN.jpg

SE UNDER EVENT

MEDLEMSBANDEN GÖTEBORG CLASSIC JAZZ

FÖRMÅNER - REGLER

Föreningen börjar fr.o.m. 2018 att ta ut en Bandavgift på 500 kr enligt beslut på årsmötet den 14 februari 2017. Nedan beskrivs varför och vad som ingår i denna avgift.

1.    Föreningen skall marknadsföra banden på hemsidan, i JazzBladet och på annat för föreningen tillgängligt sätt.

2.    Föreningen skall ge banden utrymme på hemsidan för en bandpresentation, som görs av Tom Hård af Segerstad och Bosse Johnson i samarbete med bandet. Det finns redan drygt 30 band med presentation under fliken MEDLEMSBAND. Dessa presentationer med bilder och ljud skall kommuniceras ut till företag och musikbokare, som kan titta och lyssna på ett samlat antal band för ev. bokning.

3.    Föreningen är behjälplig med att göra en enklare hemsida för de band som önskar.

4.    Föreningen kommer att med jämna mellanrum anordna en ”audition” inför publik för de band som önskar.  En professionell fotograf kommer att ta bilder och video på de band som önskar. Detta för att användas i marknadsföringen.

5.    Föreningens hemsida skall vara tillgänglig för alla medlemsband i deras marknadsföring av egna event, som ligger utanför föreningens event. Föreningens event marknadsförs alltid på hemsidan.

6.    Föreningen skall arbeta för att gagerna skall hållas på en vettig nivå vid kontakter med utomstående intressenter så som företag, klubbar etc.

7.    Föreningen skall bistå i möjligaste mån banden med råd inom ekonomi, marknadsföring och skatter då så önskas.

8.    Banden skall själva marknadsföra sig genom sina kanaler parallellt med föreningens marknadsföring vid spelningar på föreningens event.

9.    Banden skall hålla en bra klass på scenframträdanden i form av klädsel och uppträdande i samband med föreningens event

10.  Banden skall försöka vara ambassadörer och förmedla föreningens olika event i samband med dess spelningar.